news

Vruchtbaarheid

Het Depot , Wageningen

1 oktober2017- 23 maart 2018

De Lofoten 2017

'Man and Sea"

graniet, 2 m hoogte

Opdracht voor

Judith's Urtehage

The making of "Voyage in stone"

 

Buitenbeeld

Huizermuseum

15 april t/m 15 augustus

 

http://us10.campaign-archive1.com/?u=7bb513139e8f9bade7ec6a4ec&id=bf1001c214&e=35d3fe356a

zomer 2015

Drechtoevers, Papendrecht

Nederlandse Kring van Beeldhouwers

Dwaaltijd

Nederlandse Kring van Beeldhouwers

Vijversburg, Tytsjerk

13 juni t/m 31 oktober 2016

Erven zonder testament

Hildo Krop museum

Rams Woerthe, Steenwijk

NKVB

11 juni t/m 2 oktober

Meesters en Leerlingen

Hazart, Soest

Oktober 2016

 

Het Oude Raadhuis Aalsmeer

4 mei t/m 18 juni

 

 

 

 

 

 

'Lost"

in Huizen after 6 years

Copyright @ All Rights Reserved