into the deep

Into the Deep


Deep Sea; Cradle/Origins of Life

An inspiring, mysterious world filled with amazing diversity of form.

In my last series I use hydrozoa as a metaphor for the principle of movement.

Stream/ flow was a main theme in my work and I discovered that in fact a jellyfish is the materialisation of movement (exist 98% of water, oneness with water). And also is symbol of the cyclic movement of live.

The alabaster is marvellous with its transparency and together with the form it appears as if the heavy stone is light and fluid.

--------------------------------------


Diepzee;  Oorsprong van leven.

Een inspirerende, mysterieuze wereld van ongekende vormen.


In mijn laatste serie beelden gebruik ik hydrozoa als metafoor voor  het oerprincipe beweging.  Zowel als materialisatie van beweging (eenwording met water, stroming), als ook de cyclische beweging. Het is het enige organisme dat zichzelf steeds weer kan vernieuwen en wel van poliep naar neteldier en vice versa. In die zin is het een vervolg op mijn terugkerend thema ‘Stroming”.

Daarnaast laten ze ook hun kwetsbaarheid en fragiliteit zien.

Door albast als materiaal te kiezen, kon ik de fascinerende transparantie benaderen, maar moest ik me ook uitdrukken in de elementaire vormgeving, die steen eigen is.

Het fluïde vervormbare wordt vorm, ongrijpbaarheid wordt sensueel.